Veselé Vánoce a šťastný nový rok

přejeme Vám, Vašim čtyřnohým kamarádům.

Mějte krásné a pohodové vánoční svátky. V novém roce ať se vám daří, ať máte radost ze svých čtyřnohých svěřenců! Ať jste zdraví, spokojeni a máte radost ze života.