VÝSLEDKY ZDRAVOTNÍCH VYŠETŘENÍ

GARSIS ROSE Aurea Rosa - HD A/A (0/0) - ED 0/0 (MVDr. Snášil)

GOOSEBERY SUN Aurea Rosa - HD A/A (0/0) - ED 0/0 (MVDr. Decker)

GHOST JAX Aurea Rosa - HD A/A (0/0) - ED 0/0 (MVDr. Snášil)

GRAPE FLOYD Aurea Rosa - HD A/A (0/0) - ED 0/0 (MVDr. Snášil)

GARP JORDAN Aurea Rosa - HD B/B (1/1) - ED 0/0 (Finnish Kennel Club)

GOLDEN SURRI Aurea Rosa - HD A/A (0/0) - ED 0/0 (MVDr. Decker)

zpět

další články: