V plemenném standardu retrievera se dočteme, že je to pes vyváženého vzhledu. Je aktivní, silný a pevně stavěný, má vyrovnaný pohyb a laskavý výraz, má přirozené vlohy k práci, dobrosrdečnou, přátelskou a sebejistou povahu.r

Zlatý retriever je původem pes lovecký se specializací na dohledávku a aportování střelené zvěře. Díky svým vynikajícím povahovým vlastnostem jsou goldeni v současné době používáni nejen jako psi lovečtí, ale velmi dobře se uplatňují i v jiných oblastech – slepečtí vodící psi, asistenční psi, kteří se tak stávají pro své pány nezbytnými pomocníky. Dokáží přinášet a podávat nejrůznější předměty, otevírat i zavírat dveře, prostě velmi usnadňují a zpříjemňují život svému pánovi. Nemálo zlatých retrieverů má složeny záchranářské zkoušky.

Typickou vlastností retrieverů je ochota vyhovět svému pánovi, prostě se mu zavděčit. To však neznamená, že retrievera není potřeba vychovávat a cvičit a že vše pochopí samo sebou. Goldeni jsou velmi inteligentní psi, kteří vycítí a velmi špatně nesou nespravedlnost. Mají rádi svůj řád a svoji jistotu.

zpět

další články: